>
<

Nemzeti Korcsolyázó Központ

A tervezés során számos beépítési és tömegképzési koncepciót elemeztünk, melyek során megállapítottuk, hogy az épület a lehető legegyszerűbb architektúrával tud a legjobban illeszkedni a környező vegyes beépítéshez. Az épülettömeg karakterét a horizontális két részre osztottság határozza meg. Ezzel az épület optikai volumenét szándékozunk tompítani, valamint a horizontális tagolás optimálisan kiegészíti a Puskás Stadion grandiózus, vertikálisan tagolt, pilonok közé fogott tömegét. (A földszinti oszlopoknak – a várható nagy közönségforgalom okán - üzenetközvetítő szerepet is szántunk. A Bajnokok oszlopcsarnokát létrehozva minden oszlopon a magyar korcsolyasport egy-egy kiemelkedő személyiségének állítunk emléket.) Az épület két egymásra helyezett tömeg együtteséből áll. Ezeket alaprajzi értelemben a fő funkció, a korcsolyatér és ahhoz csatlakozó bővítmények alkotják. A tömegek elrendezése átellenesen irányuló mozdulatot szimbolizál, koncepcionálisan a gyorskorcsolyázók mozgását lekövetve. (A mozgás során a tömegközéppont a lehető legegyenesebb vonalban halad, míg a végtagok átellenes mozgással segítik a koncentrált előrejutást.) A főtömeg körül a kétszintes oszlopcsarnok található, mely a közönségforgalmi tereket foglalja magába. A járulékos funkciók elhelyezésénél az épületen, illetve a helyszínen belüli pozícionálást vettük figyelembe.